tetralaw

Persoonlijke en familiale vermogensfiscaliteit

 • Vermogensplanning
 • Huwelijksvermogensstelsels & huwelijkscontracten
 • Successieplanning
 • Testament & erfovereenkomsten
 • Overdracht van onroerend vermogen
 • Overdracht van ondernemingen
 • Schenkingen (onder last, met voorbehoud van vruchtgebruik of van quasi-vruchtgebruik)
 • Certificering van effecten
 • Verzekeringsovereenkomsten
 • Vereffening-verdeling
 • Maatschap
 • Buitenlandse structuren & Kaaimantaks
 • Oprichting van private stichtingen
 • Fiscale Rulings

Inschrijving Tetralert

Inschrijving Tetralert

Ontvangen onze Tetralert